Voorwaarden affiliateprogramma

Servicevoorwaarden van LDB Solutions BV voor het affiliateprogramma

Door u aan te melden als Affiliate in het LDB Solutions BV Affiliate Programma gaat u ermee akkoord gebonden te zijn aan de volgende algemene voorwaarden (“Servicevoorwaarden”).

LDB Solutions BV behoudt zich het recht voor om de Servicevoorwaarden van tijd tot tijd zonder voorafgaande kennisgeving bij te werken en te wijzigen. Alle nieuwe functies die het huidige programma aanvullen of verbeteren, inclusief de release van nieuwe tools en bronnen, zijn onderworpen aan de Servicevoorwaarden. Voortgezet gebruik van het programma na dergelijke wijzigingen vormt uw instemming met dergelijke wijzigingen.

Overtreding van een van de onderstaande voorwaarden zal resulteren in de beëindiging van uw account en verbeurdverklaring van eventuele uitstaande betalingen van aangesloten commissie die tijdens de overtreding zijn verdiend. U gaat ermee akkoord het Affiliate-programma op eigen risico te gebruiken.

Accountvoorwaarden

U moet 18 jaar of ouder zijn om deel te nemen aan dit programma.

U moet in de Nederland wonen om een ​​affiliate te zijn.

Je moet een mens zijn. Accounts die zijn geregistreerd door ‘bots’ of andere geautomatiseerde methoden zijn niet toegestaan.

U moet uw wettelijke volledige naam, een geldig e-mailadres en alle andere gevraagde informatie verstrekken om het aanmeldingsproces te voltooien.

Uw login mag maar door één persoon worden gebruikt – een enkele login die door meerdere mensen wordt gedeeld, is niet toegestaan.

U bent verantwoordelijk voor het handhaven van de veiligheid van uw account en wachtwoord. LDB Solutions BV kan en zal niet aansprakelijk zijn voor verlies of schade als gevolg van het niet naleven van deze beveiligingsverplichting.

U bent verantwoordelijk voor alle geplaatste inhoud en activiteiten die plaatsvinden onder uw account.

Eén persoon of rechtspersoon mag niet meer dan één account aanhouden.

U mag het partnerprogramma niet gebruiken voor illegale of ongeoorloofde doeleinden. U mag bij het gebruik van de Service geen wetten overtreden in uw rechtsgebied (inclusief maar niet beperkt tot auteursrechtwetten).

Zodra u zich heeft aangemeld voor het partnerprogramma, krijgt u een unieke partnercode toegewezen. Het is u toegestaan ​​om links, banners of andere afbeeldingen die we met uw Affiliate Code leveren op uw site, in uw e-mails of in andere communicatie te plaatsen. We zullen u richtlijnen, linkstijlen en grafische illustraties bieden om te gebruiken bij het linken naar LDB Solutions BV. We kunnen het ontwerp van een advertentie op elk moment zonder voorafgaande kennisgeving wijzigen, maar we zullen de afmetingen van de afbeeldingen niet wijzigen zonder de juiste kennisgeving.

Om nauwkeurige tracking, rapportage en verwijzingskosten mogelijk te maken, zullen we u voorzien van speciale linkformaten die gebruikt kunnen worden in alle links tussen uw site en de LDB Solutions BV. U moet ervoor zorgen dat elk van de links tussen uw site en LDB Solutions BV dergelijke speciale linkformaten correct gebruikt. Links naar de LDB Solutions BV die op grond van deze Overeenkomst op uw site zijn geplaatst en die op de juiste manier gebruikmaken van dergelijke speciale linkformaten, worden “Speciale Links” genoemd. U verdient alleen verwijzingskosten met betrekking tot verkopen op een LDB Solutions BV-product dat rechtstreeks via speciale links plaatsvindt; wij zijn niet aansprakelijk jegens u voor een storing door u of iemand die u doorverwijst om speciale links te gebruiken of uw aangesloten code onjuist in te voeren, inclusief voor zover een dergelijke storing kan leiden tot een verlaging van de bedragen die anders aan u zouden zijn betaald overeenkomstig deze overeenkomst.

Partnerlinks moeten verwijzen naar de pagina van het product of dienst dat wordt gepromoot.

Verwijzingskosten / commissies en betaling

Om een ​​product/dienst verkoop in aanmerking te laten komen voor een verwijzingsvergoeding, moet de klant door een speciale link van uw site, e-mail of andere communicatie naar https://ldb-solutions.nl klikken en gedurende die periode een bestelling voor een product of dienst voltooien.

We betalen alleen commissie op links die automatisch worden bijgehouden en gerapporteerd door onze systemen. We betalen geen commissie als iemand zegt dat ze een aankoop hebben gedaan of iemand zegt dat ze een verwijzingscode hebben ingevoerd als deze niet door ons systeem is gevolgd. We kunnen alleen commissies betalen voor zaken die zijn gegenereerd via correct opgemaakte speciale links die automatisch door onze systemen werden gevolgd.

We behouden ons het recht voor om commissies die zijn verdiend met frauduleuze, illegale of overdreven agressieve, twijfelachtige verkoop- of marketingmethoden te diskwalificeren.

Betalingen beginnen pas als u meer dan €20 aan partnerinkomsten heeft verdiend. Als uw aangesloten account nooit de drempel van € 20 overschrijdt, worden uw commissies niet gerealiseerd of betaald. We zijn alleen verantwoordelijk voor het betalen van accounts die de drempel van € 20 hebben overschreden.

Uzelf identificeren als een partner van LDB Solutions BV

U mag geen persbericht publiceren met betrekking tot deze overeenkomst of uw deelname aan het programma; een dergelijke actie kan ertoe leiden dat u het programma beëindigt. Bovendien mag u de relatie tussen ons en u op geen enkele manier verkeerd voorstellen of verfraaien, zeggen dat u onze producten ontwikkelt, zeggen dat u deel uitmaakt van LDB Solutions BV of een relatie uitdrukken of impliceren